Vasile Chirtoca a fost reales președinte al Federației de Box din Moldova (VIDEO)

24 aprilie, 17:00

Vasile Chirtoca a fost reales în funcția de președinte al Federației de Box din Moldova.

Decizia respectivă a fost adoptată astăzi, în cadrul conferinței privind darea de seamă şi alegerile în cadrul Federaţiei de Box din Republica Moldova, organizată la Chișinău.

În cadrul conferinței s-a menţionat că Prezidiul Federației de Box din Moldova, de comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, federațiile regionale, școlile sportive, cluburile, antrenorii, activiștii de box din republică, au efectuat lucrări planificate privind pregătirea membrilor echipelor naționale pentru participarea la competițiile internaționale oficiale, privind identificarea tinerilor boxeri de perspectivă, extinderea geografică a boxului în țară, precum şi consolidarea bazei tehnico-materiale.

S-a constatat o consolidare semnificativă a participării reprezentanților FBM la lucrările Confederației Europene de Box și AIBA.

În ultimii patru ani, în cadrul participării la Campionatele Mondiale/studențeşti/ Europene, au fost cîştigate: 1 medalie de aur, 5 medalii de argint și 18 de bronz. În afară de aceasta, în cadrul participării la Turneele Internaționale incluse în calendarul Confederației Europene de Box, boxerii moldoveni (la toate grupele de vîrstă) au cîștigat 22 medalii de aur, 25 de argint și 40 de bronz.

În perioada de referinţă, boxerii noștri au ajuns în top-10 al sportivilor din RM. Printre ei se numără Dmitri Galagoţ, Vasili Belous și Dorin Bucşa în nominalizarea „Tineri sportivi”. Victor Carapcevschi, Dorin Bucşa, Alexandru Paraschiv au devenit maeștri în sport de clasă internațională.

Anual, datorită efortului federaţiilor locale, antrenorilor, entuziaștilor și autorităților locale, în țară sînt organizate cîte 15-17 turnee la care, pe lîngă boxerii din Moldova, participă și reprezentanți din România, Ucraina, Belarus, Israel, Ungaria, Germania, Italia și alte țări.

Împreună cu centrele de box cunoscute precum Grimancăuți, Chișinău și Tiraspol, rezultate bune au demonstrat secţiile de box din Hînceşti, Rîbnița, Bender, Bălți și Ceadîr-Lunga.

În același timp, s-a constatat că, din păcate, baza tehnico-materială, inventarul, aparatele și echipamentul disponibil pentru procesul de instruire și competiții nu îndeplinesc în mod adecvat cerințele existente. Astfel, în orașul Chișinău, Federația nu dispune de o sală specializată cu ring staționar și încăperi auxiliare pentru desfășurarea sesiunilor de formare şi antrenament, dar şi a cantonamentelor pentru pregătirea echipelor naționale în toate grupele de vîrstă pentru competiții responsabile, ca să nu mai vorbim de turnee internaționale.

Principalii furnizori ai echipei naționale sînt: Școala Republicană de Box din Grimăncăuţi, școlile de box din Chișinău, Tiraspol și Hîncești. Activităţi fructuoase în această direcţie sînt desfăşurate de antrenorii Petru Caduc, Anatoli Dovgopol, Leonid Tomşa, Anatolie Pîca, Veaceslav Ulitka, Igor Untilă, Iurie Paraschiv, Fiodor Ceban și alții.

Decizia adoptată în urma discuțiilor din cadrul Conferinței de dare de seamă şi alegeri desemnează în calitate de sarcină principală a noii componenţe a Prezidiului, antrenorilor, activului obştesc dezvoltarea și promovarea în continuare a boxului în Republica Moldova, formarea la nivel înalt a membrilor echipelor naţionale pentru performanța reușită a acestora la competițiile internaționale oficiale.

S-a decis acordarea în permanență a asistenței metodologice antrenorilor din teritoriu, federațiilor regionale, secţiilor de box din școlile sportive și cluburile sportive, acordarea atenţiei dezvoltării boxului pentru copii și tineri în țară, iar Consiliul Antrenorilor al Federaţiei a fost obligat să menţină un contact regulat cu antrenorii din teritoriu, oferindu-le asistenţa metodologică necesară, folosind în acest sens propria experienţă şi materialele seminarelor AIBA şi ale Confederaţiei Europene de Box.

Colegiile de arbitri vor organiza anual seminare de instruire pentru tinerii arbitri, vor analiza activitatea arbitrilor la toate competițiile, acordînd o atenție deosebită obiectivității lor în evaluarea acțiunilor boxerului în ring. În mod regulat, după încheierea competiţiilor, va fi întocmit ratingul activității arbitrilor, va fi exercitat controlul privind pregătirea și desfășurarea examenelor pentru arbitrii de perspectivă pentru categoriile AIBA.

Drept sarcină principală a Federației a fost desemnată cîștigarea a 1-2 calificări pentru Jocurile Olimpice 2020 din Tokyo (Japonia).

Va fi organizat controlul și susţinerea în scopul promovării celor mai buni boxeri pentru evoluţiile acestora pe ringul profesionist.